ניהול לובי

לובי המגדל מהווה את חלון הראווה של המגדל כולו. ככזה מרוכזות בו מערכות שליטה והפיקוח של המגדל ומוצב בו פקיד הלובי שמתפקידו לפקח על כניסת מורשים למגדל, הכניסה לחניונים ופיקוח על אירועים חריגים במצבי חירום. חברתנו, בשיתוף עם חברות האבטחה המובילות בתחום, בונה בכל מגדל תכנית אבטחה הנותנת מענה לשליטה על נקודות הגישה והכניסה של המגדל, פיקוח וטיפול באירועים חריגים. במסגרת זו עורכת החברה תדריכים לפקידי הלובי/ מאבטחים, קובעת נהלי עבודה ומבצעת תרגילים המדמים מצבי חירום במגדל.

נכסים בניהול High Tower

High Tower

ניהול מתחמי יוקרה